Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bačová Viera (50%)
Autor:Ellis P. (50%)
Názov:Cultural-political differences in perception of ethnic concepts in Central-Eastern and Western Europe
Zdroj:Changing European identities
Vydavateľské údaje:Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996
Lokácia:P. 145-168
Ohlas:[3] LÁŠTICOVÁ, Barbara - BIANCHI, Gabriel. Identita, jej teórie a výskum v slovenskej sociálnej psychológie 1989-2001. In Československá psychologie, 2003, roč. 47, č. 5, s. 420.