Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BAA
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Askéza: cesta k svätosti
Vydavateľské údaje:Karies - Svätá Hora Atos : Kélia Svätej Trojice monastiera Lavra, 2004
Rozsah:94 s.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Kresťanská etika v dnešnej a zajtrajšej spoločnosti. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 99.
Ohlas:[4] METROPOLITA HIEROTHEOS (VLACHOS). Pravoslavná spiritualita (stručné uvedení). 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006, s. 7.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Askéza a duchovný život. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2008, roč. 3, č. 1, s. 21.
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Didaktika pravoslávnej náboženskej výchovy ako školského predmetu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 115. ISBN 978-80-555-0016-4.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Duchovný a etický život človeka. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 85. ISBN 978-80-8068-987-2.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Triadologická dogma a jej význam pre spoločensko-sociálny život človeka. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 3. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 10. ISBN 978-80-555-0213-7.
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Metódy vyučovania náboženskej výchovy. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 97. ISBN 978-80-555-0419-3.