Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Ripka Ivor (100%)
Názov:Jazykové prejavy Slovákov v Spojených štátoch
Zdroj:Studia Academica Slovaca 19 : prednášky 26. letného semestra slovenského jazyka a kultúry
Vydavateľské údaje:Bratislava : Alfa, 1990
Lokácia:S. 284-303
ISBN:80-05-00717-5
Ohlas:[4] KARPINSKÝ, Peter. Analýza lexiky slovníka Pavla K. Kadáka Praktičný slovensko-anglický tlumač s prihliadnutím na inojazyčné a nárečové vplyvy. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 217.