Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Ripka Ivor (100%)
Názov:Úloha slovenských nárečí v súčasnej jazykovej komunikácii
Zdroj:Dynamické tendencie v jazykovej komunikácii
Vydavateľské údaje:Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1990
Lokácia:S. 120-127
Ohlas:[4] FRÜHAUFOVÁ, Eva. Spisovná slovenčina ako fenomén intergácie Rómov na východnom Slovensku. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 63.