Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Turek Milan (100%)
Názov:Prognóza dynamiky zmien športovej výkonnosti v plávaní
Zdroj:Tréner
Lokácia:Roč. 34, č. 3 (1990), s. 149-174
Ohlas:[4] MORAVEC, Roman a kol. Teória a didaktika športu. 1. vyd. Bratislava : FVTŠ UK, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2004, s. 207.