Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Matlovič René (100%)
Názov:Geografický výskum vnútornej štruktúry mesta a jeho kartografická interpretácia (na príklade Prešova)
Zdroj:Zborník referátov z kartografickej konferencie
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 1990
Lokácia:S. 173-179
Ohlas:[4] KANDRÁČOVÁ, Viktória et al.: Ľubotice.
Ohlas:[4] MICHAELI, Eva: Kvalita životného prostredia v regióne Prešova. In: Urbánne a krajinné štúdie. Nr. 3. Prešov : Inštitút turizmu a hotelového manažmentu FF PU, 2000. S. 399.
Ohlas:[4] KOREC, Pavol: Vývoj funkčnej intraurbánnej štruktúry Bratislavy. In: Urbánne a krajinné štúdie. Nr. 3. Prešov : Inštitút turizmu a hotelového manažmentu FF PU, 2000. S. 97.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, Jana. Geografické aspekty transformácie maloobchodu a nákupného správania sa na Slovensku : (prípadové štúdie z miest Prešov a Košice). 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008, s. 162. ISBN 978-80-8068-922-3.