Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Končeková Ľuba (100%)
Názov:Motivácia učenia u žiakov učiacich sa pod svoje intelektové schopnosti
Zdroj:Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Lokácia:Roč. 23, č. ? (1988), s. 131-138
ISSN:0555-5574
Ohlas:[3] VÁGNEROVÁ, Marie: Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha : Univerzita Karlova, 2002. S. 297.