Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Belejkanič Imrich (100%)
Názov:Poznanie Boha
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník XIV
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 1987
Lokácia:S. 57
Ohlas:[4] PEKÁR, Martin. Politické dejiny prvej Slovenskej republiky v domácej historiografii (stručný prehľad so zreteľom na šarišsko-zemplínsku župu). In Acta Historica Neosoliensia. Banská Bystrica : FHV UMB, 2003, s. 158.
Ohlas:[4] ZOZUĽAK, Ján. Filozofický a lingvistický prístup k teologickej terminológii. In Synergia, 2004, roč. 2, č. 3-4, s. 87.
Ohlas:[4] ZOZUĽAK, Ján. Filozofia, teológia, jazyk. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 293. ISBN 80-8068-352-2.