Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Čižmárová Mária (100%)
Názov:Ukrajinské názvy rastlín motivované pomenovaniami zvierat
Zdroj:Slavica Slovaca
Lokácia:Roč. 29, č. 2 (1994), s. 127-137
ISSN:0037-6787
Ohlas:[3] KREDATUSOVA, Jarmila: Metod onomasiolohičnoji asymetriji u rozkryvanni slovackych ta ukrajinskych onomasiolohičnych struktur. In: Carpatica - Karpatyka. Vypusk 17, Ukrajinskoslovacki vzajemyny v haluzi istoriji, literatury ta movy. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2002. S. 295.