Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šimon František (100%)
Názov:O historickom výskume medzinárodnej lekárskej terminológie
Zdroj:Bratislavské lekárske listy
Lokácia:Roč. 90, č. 1 (1989), s. 48-55
ISSN:0006-9248
Ohlas:[4] DZUGANOVA, B.: A brief outline of the development of medical English. In: Bratislavské lekárske listy, roč. 103, 2002, č. 6, s. 227.
Ohlas:[4] DŽUGANOVÁ, Božena: Stručný náčrt vývoja lekárskej angličtiny. In: Slovenský lekár, roč. 12.(26.), 2002, č. 7-8, s. 289.