Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Zusková Klaudia (100%)
Názov:Športovorekreačná aktivita v spôsobe života rodičov
Zdroj:Športová aktivita v rodine
Vydavateľské údaje:Bratislava : SOV, 1997
Lokácia:S. 61-66
Ohlas:[4] JUNGER, Ján. Šport pre všetkých a voľný čas. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD/ROM]. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, s. 559.