Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Využitie prvkov ekologickej výchovy vo vyučovaní na I. stupni ZŠ
Zdroj:Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 26.-27.9.2002
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003
Lokácia:S. 341-343
ISBN:80-8068-146-5