Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy (1880-1956)
Vydavateľské údaje:Prešov : Janys, 2003
Rozsah:87 s.
ISBN:80-968883-1-5
Edícia:Séria: Patristická knižnica ; 3
Ohlas:[6] RUSINKO, Michal - ROHÁČ, Ján. Recenzia na monografiu doc. Jána Zozuľaka, PhD. Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy. In Prešovská univerzita, 2003, roč. 7, č. 5-6, s. 17.
Ohlas:[5] TEMNOV, Michail. Novyj Zlatoust. In Pravozachist, 2003, No 38 (52), s. 8.
Ohlas:[6] SOROKA, Peter. Kanonizácia svätého vladyku Nikolaja (Velimiroviča), biskupa žičského a ochribského. In Odkaz sv. Cyrila a Metoda, 2003, roč. 49, č. 10, s. 11-16.
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku: perspektíva a smerovanie v rámci Európskej únie. In Zozuľak, Ján (ed.). Byzantská kultúra v kontexte európskej civilizácie. Prešov : Pravoslána bohoslovecká fakulta PU, 2003, s. 65.
Ohlas:[4] JACOŠ, Ján. Homiletika. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2003, s. 200.
Ohlas:[4] ŠAKOVÁ, Elena. Duchovný odkaz ctihodného Siluana Atoského. 1. vyd. Prešov : PBF PU, 2004, s. 157.
Ohlas:[6] ROHÁČ, Ján. Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy. In Odkaz sv. Cyrila a Metoda, 2004, roč. 50, č. 10, s. 36-37.
Ohlas:[4] OLÁH, Michal. Supervízia v sociálnej práci - jej filozofia, formy, školy, ciele a súčasný stav. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 73.
Ohlas:[3] ALEŠ, Pavel. Nikolaj Velimirovič (1880-1956) biskup žičský a ochridský - novodobý světec srbské pravoslavné církve. In Cyrilometodějský pravoslavný kalendář na rok 2006 : ročenka s kalendáriem a duchovním čtením. 1. vyd. Praha : Pravoslávné vydavatelství, 2005, s. 115.
Ohlas:[4] SOROKA, Peter. Prepodobný Justín Popovič. 1. vyd. Svidník : Pravoslávna Makovica, 2006, s. 183.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Nikolaj Velimirovič (1880-1956). In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2006, roč. 1, č. 1, s. 16.
Ohlas:[4] JACOŠ, Ján. Kazateľská činnosť Jána Zlatoústeho. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2007, roč. 2, č. 1, s. 63.
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Funkcia cirkevnej obce v spoločnosti. In Cirkevný zbor vo vzťahu k spoločenskému prostrediu : zborník z vedeckej teologickej konferencie konanej 13. apríla 2010. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 90. ISBN 978-80-8083-951-2.