Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Prčíková Marianna (100%)
Názov:Snahy o zefektívnenie činnosti pedagogickej praxe na FHaPV v Prešove
Zdroj:Teória a prax vyučovania cudzích jazykov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Stimul, 1997
Lokácia:S. 75-80
ISBN:80-85697-66-1
Ohlas:[4] HOMOLOVÁ, Eva: Na margo súvislej pedagogickej praxe budúcich angličtinárov. In: Pedagogické rozhľady, roč. 11, 2002, č. 5, s. 14.