Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Personálne súvislosti času a priestoru v novelistike Mila Urbana
Zdroj:Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu
Lokácia:Roč. 35, č. 3 (1988), s. 215-222
ISSN:0037-6973
Ohlas:[4] ŽILKOVÁ, Adela: Postupy rozprávania v Urbanovej novele Za vyšným mlynom. In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 3, s. 188.
Ohlas:[4] KOLI, František. Interpretačné priezory prózy. 1. vyd. Nitra : ASPEKT, 2003, s. 46-47.