Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Formálne vymedzenie skloňovacieho typu
Zdroj:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešoviensis. Jazykovedný zborník venovaný VI. slavistickému kongresu
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968
Lokácia:S. 43-53
Ohlas:[4] FURDÍK, Juraj: Pojem pruduktivity v slovotvorbe a v morfológii. In: Jazykoveda v bibliografii. Bibliografia v jazykovede. Bratislava : Veda, 2002. S. 29.
Ohlas:[4] ŽIGO, Pavol: Analógia a vývin slovenskej substantívnej deklinácie. In: Jazykovedný časopis, roč. 53, 2002, č. 1, s. 44.
Ohlas:[4] FURDÍK, Juraj. O existujúcich a možných morfológiách. In ŠIMKOVÁ, Mária. Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Bratislava : Veda, 2003, s. 47.
Ohlas:[4] ĎUROVIČ, Ľubomír. O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004, s. 51, 71.
Ohlas:[4] ĎUROVIČ, Ľubomír. Ešte k slovesám kecať a kajať sa. In Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 4, s. 216.
Ohlas:[4] KAČALA, Ján. Potrebujeme v slovnčine vzor kuli? In Kultúra slova, 2004, roč. 38, č. 2, s. 85.