Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bačová Marta (100%)
Názov:Didaktické názory Václava Stuchlíka
Zdroj:Václav Stuchlík a jeho snahy o reformu školy
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 1994
Lokácia:S. 34-44
Ohlas:[4] LUKÁČ, Eduard: Reformné pedagogické hnutie v období ČSR a jeho prejavy na Slovensku. Prešov : FF PU, 2002. S. 123. ISBN 80-8068-104-X.
Ohlas:[4] LUKÁČ, Eduard. Prínos učiteľov reformného pedagogického hnutia v období ČSR k rozvoju didaktiky. In Didaktika v dimenziách vedy a praxe : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 6.-7. októbra 2005 v Prešove. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006, s. 305.
Ohlas:[4] LUKÁČ, E., GOGA, M. Štátny učiteľský ústav v Prešove. In Eduard Lukáč: História najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (1819-1945). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007, S. 342. ISBN 978-80-8068-706-9.