Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabolová Oľga (100%)
Názov:Poznámky o jazyku a štýle Hronského próz
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 39, č. 4 (1974), s. 198-203
Ohlas:[3] ČÚZY, Ladislav: Jozef Cíger Hronský. In: Twentieth-Century Eastern European writers. First series. Detroit [et al.] : A Brucoli Clark Layman Book, 1999. S. 134.