Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Aktuálnosť osobnosti Irineja Lyonského (140-202)
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník XXV (10)
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2002
Lokácia:S. 145-164
ISBN:80-8068-166-X
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Štefan. Patrológia II. 1 vyd. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2003, s. 48.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Kresťanská etika a jej miesto v systematickej teológii. 1. vyd. Prešov : PBF PU, 2003, s. 109.
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Teologické východiská nášho vzťahu k handicapovaným hluchoslepým v súčasnosti. [Prešov : Pravoslávna cirkev na Slovensku, 2005]. Dostupný na internete <http://www.orthodox.sk>
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyl. Všeobecnosť (sobornosť) Cirkvi z pohľadu ekleziológie sv. Irineja Lyonského. In Štefan Pružinský: Pravoslávny teologický zborník 31/16. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006, s. 126.
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Starostlivosť Pravoslávnej cirkvi o zdravotne postihnutých. Michalovce : Filantropia michalovskej pravoslávnej eparchie, 2007. Dostupný na internete <http://www.filantropiampe.sk/?p=48>
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Starostlivosť Pravoslávnej cirkvi o zdravotne postihnutých. In Pravoslávny kalendár 2008 : ročenka s kalendáriom a duchovným čítaním. Prešov : Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi, 2008, s. 124.
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Didaktika pravoslávnej náboženskej výchovy ako školského predmetu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 115. ISBN 978-80-555-0016-4.
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Starostlivosť Pravoslávnej cirkvi o zdravotne postihnutých. In Pravoslávny teologický zborník XXXV (20) -2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 62. ISBN 978-80-8068-999-5.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Triadologická dogma a jej význam pre spoločensko-sociálny život človeka. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 3. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 10. ISBN 978-80-555-0213-7.
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyľ. Apoštolskosť Cirkvi z pohľadu ekleziológie svätého Irineja Lyonského. In Pravoslávny teologický zborník XXXVII (22) -2011. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2011, s. 113. ISBN 978-80-555-0417-9.