Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Teologicko-filozofické východiská skvalitňovania života
Zdroj:Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 2. a 3. apríla 2001 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002
Lokácia:S. [161]-166
ISBN:80-8068-088-4
Ohlas:[4] OLÁH, Michal. Supervízia v sociálnej práci - jej filozofia, formy, školy, ciele a súčasný stav. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 73.
Ohlas:[4] OLÁH, M., SCHAVEL, M. Kresťanská etika a bioetika. In Ján Zozuľak: Bioetika v dimenziách sociálnej práce. 1. vyd. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 60.
Ohlas:[4] OLÁH, M., SCHAVEL, M. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2006, s. 171.