Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:V akého Boha veríš?
Zdroj:Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
Lokácia:Roč. 48, č. 1 (2002), s. 23-24
ISSN:0139-9012
Ohlas:[4] PASTEROVÁ, Viera. K téme mágia. In Pravoslávny teologický zborník XXXIV (19) -2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 75. ISBN 978-80-8068-998-8.