Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Michaeli Eva (100%)
Názov:Geovedný výskum Hornádskej kotliny a susedných území : habilitačná práca
Vydavateľské údaje:Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 1991
Rozsah:122 s.
Ohlas:[4] MINÁR, Jozef a kol.: Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001. S. 184. ISBN 80-968146-3-X.