Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Roháč Ján (50%)
Autor:Kuzmišin Peter (50%)
Názov:Nový zákon o rozhodcovskom konaní v obchodnej praxi. Etické aspekty podnikania
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1997
Ohlas:[4] HAJDUŠEKOVÁ, Dagmar: Novela obchodného zákonníka a právna ochrana tretích osôb. In: Stály rozvoj regiónov. Prešov : ManaCon, 2002. S. 186.