Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Kompozícia a osobné meno postavy v próze Jána Johanidesa
Zdroj:12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola", Prešov 25.-26. októbra 1990 : zborník referátov
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 216-221
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol. Literáronymá v Ballekovej próze 60. rokov. In Literárne tradície Banskej Bystrice (60. roky 20. storočia). Banská Bystrica : UMB, 2003, s. 57.