Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Dve úvahy o tvarovaní témy (Látkové a konštrukčné činitele pri modelovaní tematického sveta)
Zdroj:Romboid : literárnokritický mesačník
Lokácia:Roč. 30, č. 4 (1995), s. 36-39
ISSN:0231-6714
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Kontinuita a kontext textu. 1. vyd. Prešov : Náuka, 2003, s. 230.