Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017295
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:O pravopisných princípoch
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 34, č. 1 (1983), s. 26-29
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan 2004. Korešpondencia prvkov fónickej a grafickej sústavy v súčasnej spisovnej slovečine. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 133.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan 2005. Metodologicko-metodické východiská výskumu korešpondencie prvkov fónickej a grafickej sústavy v súčasnej spisovnej slovenčine. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 223.