Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Z frekvenčného výskumu zvukovej sústavy
Zdroj:Studia Academica Slovaca. 7 : prednášky XIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry
Vydavateľské údaje:Bratislava : Alfa, 1978
Lokácia:S. 499-511
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. nat. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 176.
Ohlas:[4] BÓNOVÁ, Iveta. Slabičná segmentácia slov v slovenčine. In Varia XI. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004 s. 281.