Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Výrost Jozef (50%)
Autor:Bačová Viera (50%)
Názov:Medzigeneračné súvislosti sociálnej identity vybranej vzorky obyvateľov Slovenska
Zdroj:Historická pamäť a identita
Vydavateľské údaje:Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1996
Lokácia:S. 141-157
Ohlas:[3] LÁŠTICOVÁ, Barbara - BIANCHI, Gabriel. Identita, jej teórie a výskum v slovenskej sociálnej psychológie 1989-2001. In Československá psychologie, 2003, roč. 47, č. 5, s. 422.