Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:CAB
Autor:Andruchovyč Jurij (50%)
PrekladateľKupko Valerij (50%)
Názov:Rekreácie
Vydavateľské údaje:Prešov : BAUM, 2003
Rozsah:109 s.
ISBN:80-968575-2-5
Ohlas:[8] JURKOVSKÁ, Michaela. Slovenský umelecký preklad - stimul a meradlo. In Romboid, 2004, roč. 39, č. 9, s. 91.
Ohlas:[6] SOUČKOVÁ, Marta. Re-kreácie ducha. In RAK, 2004, roč. 9, č. 9, s. 49-50.
Ohlas:[8] ŽEMBEROVÁ, Viera. Z morfológie prózy. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 175-182. ISBN 978-80-555-0510-7.