Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.016756
Kategória:N/A
Autor:Repková Kvetoslava (33%)
Názov:Občania so zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie
Vydavateľské údaje:Bratislava : EPOS, 1998
Ohlas:[3] LUBELCOVÁ, Gabriela 2013. Sociálne služby v SR - konceptuálne východiská, právny rámec a aplikačná prax. In Sociální práce=Sociálna práca : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci=časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci, ISSN 1213-6204. 2013, vol. 13, no. 1, s. 70.
Ohlas:[1] LUDIKOVA, Libuse a kol. 2013. Professional application as one of the indicators of the quality of life of people with hearing disabilities, with an emphasis on services provided by the labor offices. In Kvalita života osob se specialnimi potrebami. Olomouc : Palacký University in Olomouc, 2013, s. 30-48. ISBN 978-80-244-3827-6.