Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Matlovič René (100%)
Názov:Morfologické procesy v historickom jadre Prešova vo svetle Conzenovej urbánnomorfologickej koncepcie
Zdroj:11. zjazd Slovenskej geografickej spoločnosti : vybrané referáty z vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Bratislava : Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, 1995
Lokácia:S. 141-149
Ohlas:[4] ONDOŠ, S., KOREC, P. Prehľad a interpretácia stavebného vývoja centra Bratislavy v postsocialistickom období. In Geografický časopis. 2004, roč. 56, č. 2, s. 167.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, Jana. Geografické aspekty transformácie maloobchodu a nákupného správania sa na Slovensku : (prípadové štúdie z miest Prešov a Košice). 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008, s. 162. ISBN 978-80-8068-922-3.
Ohlas:[2] ŠUŠKA, Pavel. Produkcia vybudovaného prostredia v postsocialistickej Bratislave: podmienky, dynamika a územný prejav. In Geografický časopis, ISSN 0016-7193. 2012, vol. 64, no. 2, s. 176.