Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Dr. Andrej Vandrák - človek ideí dobra, krásna, pravdivého a božského. Kolegiálny profesor, rektor kolégia, dekan právnickej akadémie
Zdroj:Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17.- prvej polovice 20. storočia = Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens im historischen Kontext des 17. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts [elektronický zdroj] : zborník elektronických verzií príspevkov = Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004
Lokácia:S. 27-43
ISBN:80-7165-487-6
Ohlas:[6] HLIVJAK, Jozef. Zaujímavý pokus. In Prešovská univerzita : periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity. 2005, roč. 9, č. 1, s. 19.
Ohlas:[4] FRANKOVÁ, Libuša. Ján Francisci-Rimavský (moderný slovenský politik 19. storočia). In Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17. - prvej polovice 20. storočia II. = Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens aus den Reihen der Studenten im historischen Kontext des 17. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts II. : zborník elektronických verzií príspevkov na CD-ROM; Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge auf CD-ROM. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008, s. 92. ISBN 978-80-7165-664-7.