Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Babčák Vladimír (100%)
Názov:Fiskálna decentralizácia a reforma miestnych daní
Zdroj:Aktuálne otázky finančného práva a daňového práva v Českej republike a na Slovensku : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Danišovce, 23. apríl 2004
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2004
Lokácia:S. 13-23
ISBN:80-7097-567-9