Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Babčák Vladimír (100%)
Názov:Tri poznámky k reforme miestnych daní
Zdroj:Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja II. : (zborník štúdií z grantu VEGA č. 1/0493/03)
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 2004
Lokácia:S. 79-87
ISBN:80-89040-26-8
Ohlas:[3] TEJ, Juraj. Reform of the local taxes in the conditions of the self-government in the Slovak republic. In Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České republice a ve světě = Future of the banking after the year 2000 in the world and in the Czech Republic. Karviná : SBA SU, 2005, s. 2085.
Ohlas:[4] TEJ, Juraj, MADZINOVÁ, Renáta. Výskumné a pedagogické aktivity katedry verejnej správy v regióne Prešovského samosprávneho kraja. In Regionalistické perspektívy : zborník referátov a diskusných príspevkov z I. vedeckej a pedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou "REGIONALISTICKÉ PERSPEKTÍVY 2006" konanej v dňoch 2.-3.2.2006 v Lučenci. Lučenec : Regionálne centrum vzdelávania, 2006, s. 149.
Ohlas:[4] TEJ, Juraj. Reforma miestnych daní a miestnej samosprávy. In Verejná správa a regionálny rozvoj : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2006, s. 234.
Ohlas:[3] TEJ, Juraj. Reforma hromadskoho upravlinňa v Slovaččyni. In Sociaľno-ekonomični doslidženňa v perechidnyj period : rehionaľna polityka v Ukrajini: sučasni formy ta metody realizaciji, ISSN 1727-589X. 2005, Vypusk 2 (52), s. 217.