Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Ripka Ivor (100%)
Názov:Rok Ľudovíta Štúra a jazykoveda slovenská
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 60, č. 5-6 (1995), s. 257-259
Ohlas:[4] IMRICHOVÁ, Mária. Jazyk právnych textov. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 140.
Ohlas:[4] IMRICHOVÁ, Mária. Na margo legislatívnych a komunikačnofunkčných súvislostí Občianskeho zákonníka. In Studia Philologica. Annus XII. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 13.