Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Hangoni Tomáš (55%)
Autor:Gerka Milan (45%)
Názov:Človek - práca - nezamestnanosť
Vydavateľské údaje:Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009
Rozsah:154 s.
ISBN:978-83-928613-2-4
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Konanie dobrých skutkov človeka v synergii s Božou blahodaťou. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 1. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 42. ISBN 978-80-555-0156-7.
Ohlas:[4] HUSÁR, Ján. Spravodlivosť podľa Knihy proroka Ezechiela. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 1. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 52. ISBN 978-80-555-0156-7.
Ohlas:[4] IMRICHOVÁ, Anna. Supervízia ako základný aspekt v práci budúcich pracovníkov sociálnej práce. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 2. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 56. ISBN 978-80-555-0180-2.
Ohlas:[4] CAP, Alexander. Abrahám a jeho "polygamia" alebo prečo mal významný starozákonný patriacha tri ženy?. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 2. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 72. ISBN 978-80-555-0180-2.
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyľ. Sväté tajiny z pohľadu ekleziológie svätého Irineja Lyonského. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI(21) -2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 176. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Triadologická dogma a jej význam pre spoločensko-sociálny život človeka. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 3. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 9. ISBN 978-80-555-0213-7.
Ohlas:[4] MAGDZIAKOVÁ, Eva. Zamestnanosť a zamestnateľnosť jedincov so zrakovým postihnutím. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 3. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 35. ISBN 978-80-555-0213-7.
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Nové náboženské hnutia ako spoločenský fenomén. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 3. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 63. ISBN 978-80-555-0213-7.
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyľ. Sociálna služba Cirkvi a jej vplyv na formovanie metód sociálnej práce. In Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (Biblicko-teologické a sociologické východiská) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 56. ISBN 978-80-555-0245-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak6/index.html>
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Štefan, ml. Sociálne, politické a religiózne pozadie Apokalypsy. In Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (Biblicko-teologické a sociologické východiská) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 133. ISBN 978-80-555-0245-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak6/index.html>
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Štefan, ml. Pravoslávna mládež a sociálna služba Cirkvi. In Mladý človek - budúcnosť Cirkvi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 67. ISBN 978-80-555-0246-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak5/index.html>
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyľ. Mládež a dnešná spoločnosť. In Mladý človek - budúcnosť Cirkvi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 83. ISBN 978-80-555-0246-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak5/index.html>
Ohlas:[4] KOCHAN, Pavol. Kresťanské vzory pre mladého človeka. In Mladý človek - budúcnosť Cirkvi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 91. ISBN 978-80-555-0246-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak5/index.html>
Ohlas:[4] NIKULIN, Andrej. Príčiny ateistického zmýšľania u mladého človeka. In Mladý človek - budúcnosť Cirkvi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 113. ISBN 978-80-555-0246-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak5/index.html>
Ohlas:[3] ŠAK, Štefan. Mystérium obnovy človeka v tajomstve Božieho vtelenia. In Duchowosc jako socjalny czynnik rozwoju spoleczenstwa w Polsce i na Slowacji : miedzynarodowa konferencja naukowa, 25 lutego 2010 w Domu Polsko-Słowackim (ul. Rynek 1) w Gorlicach 2010 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 35. ISBN 978-83-931180-0-7. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,314,0,DUCHOWO%C5%9A%C4%86_JAKO_SOCJALNY_CZYNNIK_ROZWOJU_SPO%C5%81ECZE%C5%83STWA_W_POLSCE_I_NA_S%C5%81OWACJI.html>
Ohlas:[3] ŽUPINA, Miroslav. Duchovný život a dnešná spoločnosť. In Duchowosc jako socjalny czynnik rozwoju spoleczenstwa w Polsce i na Slowacji : miedzynarodowa konferencja naukowa, 25 lutego 2010 w Domu Polsko-Słowackim (ul. Rynek 1) w Gorlicach 2010 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-06], s. 90. ISBN 978-83-931180-0-7. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,314,0,DUCHOWO%C5%9A%C4%86_JAKO_SOCJALNY_CZYNNIK_ROZWOJU_SPO%C5%81ECZE%C5%83STWA_W_POLSCE_I_NA_S%C5%81OWACJI.html>
Ohlas:[3] ŠIP, Maroš. Spirituálny a religiózny faktor v spoločnosti. In Duchowosc jako socjalny czynnik rozwoju spoleczenstwa w Polsce i na Slowacji : miedzynarodowa konferencja naukowa, 25 lutego 2010 w Domu Polsko-Słowackim (ul. Rynek 1) w Gorlicach [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-07], s. 219. ISBN 978-83-931180-0-7. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,314,0,DUCHOWO%C5%9A%C4%86_JAKO_SOCJALNY_CZYNNIK_ROZWOJU_SPO%C5%81ECZE%C5%83STWA_W_POLSCE_I_NA_S%C5%81OWACJI.html>
Ohlas:[3] HUSÁR, Ján. Úloha Svätého Písma v súčasnej societe. In Duchowosc jako socjalny czynnik rozwoju spoleczenstwa w Polsce i na Slowacji : miedzynarodowa konferencja naukowa, 25 lutego 2010 w Domu Polsko-Słowackim (ul. Rynek 1) w Gorlicach [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-07], s. 233. ISBN 978-83-931180-0-7. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,314,0,DUCHOWO%C5%9A%C4%86_JAKO_SOCJALNY_CZYNNIK_ROZWOJU_SPO%C5%81ECZE%C5%83STWA_W_POLSCE_I_NA_S%C5%81OWACJI.html>
Ohlas:[4] MAGDZIAKOVÁ, Eva. Možnosti zamestnanosti jedincov so zrakovým postihnutím. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 27. máj 2010. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
Ohlas:[4] IMRICHOVÁ, Anna. Etické aspekty sociálnej politiky a ich implementácia v období sociálno-ekonomickej krízy. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 27. máj 2010. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Fenomén vodcu v netradičnej religióznej skupine. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2010, roč. 1, č. 4, s. 75.
Ohlas:[4] CAP, Alexander. Polygamia kráľa Šalamúna - morálna a náboženská kríza a rozpad Izraelského kráľovstva. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2010, roč. 1, č. 4, s. 80.
Ohlas:[4] MAGDZIAKOVÁ, E., KATUNSKÁ, M., VERTAĽOVÁ, J. Osobnostné predpoklady sociálneho pracovníka pre prácu s jedincom so zrakovým postihnutím. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2010, 2010, roč. 1, č. 4, s. 23.
Ohlas:[4] BAŇAS, Tomáš. Možné aspekty transformácie sociálneho zabezpečenia ozbrojených síl Slovenskej republiky. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2010, 2010, roč. 1, č. 4, s. 45.
Ohlas:[4] KATUNSKÁ , Monika. Sociálny pracovník v školstve. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2010, 2010, roč. 1, č. 4, s. 83.
Ohlas:[4] MACHALOVÁ, Mária. Vzdelávanie dospelých ako pomoc, vedenie k svojpomoci a k rozvoju individuálneho potenciálu (v kontexte zamestnanosti). In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2010, roč. 1, č. 4, s. 10.
Ohlas:[4] DUTKO, Viktor. Analýza terminológie trhu práce. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2011, roč. 2, č. 1, s. 82.
Ohlas:[3] SKAPUROVÁ, Lenka. Problematika zdravotne postihnutých. In Sociálna práca - pomoc blížnemu : zborník príspevkov zo IV. študentskej konferencie [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2011 [cit. 2011-06-09], s. 52. ISBN 978-83-931180-8-3. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,0,0, Wydawnictwa.html>
Ohlas:[3] HOBĽÁK, Radoslav. Sociálna andragogika. In Sociálna práca - pomoc blížnemu : zborník príspevkov zo IV. študentskej konferencie [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2011 [cit. 2011-06-09], s. 9. ISBN 978-83-931180-8-3. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,0,0, Wydawnictwa.html>
Ohlas:[3] BAŇAS, Tomáš. Sociálna bezpečnosť príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. In Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti (Česká a Slovenská republika na počátku nového milénia) : sborník příspěvků konference. Praha : Soukromná vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., 2010, s. 33. ISBN 978-80-86744-84-1.
Ohlas:[4] OLÁH, M., ROHÁČ, J. Atribúty sociálnych služieb. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., 2010, s. 102. ISBN 978-80-89271-88-7.
Ohlas:[3] KUZYŠIN, Bohuslav. Základy projektovania pre charitatívnu a sociálnu službu. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2011, s. 76. ISBN 978-83-63055-02-8.
Ohlas:[3] KUZMYK, Vasyľ. Náčrt charitatívnej a sociálnej služby Cirkvi v 1. - 2. storočí. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2011, s. 67. ISBN 978-83-63055-01-1.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Teologické chápanie práce človeka v kontexte jej hodnoty, významu a cieľa. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2011, roč. 2, č. 2, s. 8.
Ohlas:[4] SKAPUROVÁ, Lenka. Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s rodinami v zariadení núdzového bývania. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2013, roč. 4, č. 2, s. 44.
Ohlas:[4] SKAPUROVÁ, Lenka. Sociálna práca v Centre pre obnovu rodiny Dorka, n.o. v Košiciach. In "Klient vs. blížny" : (sociálno - teologicko - psychologicko - edukatívne aspekty v sociálnej práci) : zborník príspevkov z 5. ročníka študentskej vedeckej konferencie konanej dňa 23. apríla 2013 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2013-12-05], s. 96. ISBN 978-80-555-0833-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kormosova1>
Ohlas:[4] SUROVKA, Peter. Atribúty sociálnej práce v kontexte duchovných východísk. In "Klient vs. blížny" : (sociálno - teologicko - psychologicko - edukatívne aspekty v sociálnej práci) : zborník príspevkov z 5. ročníka študentskej vedeckej konferencie konanej dňa 23. apríla 2013 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2013-12-5], s. 106. ISBN 978-80-555-0833-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kormosova1>
Ohlas:[4] KUZYŠIN, B., SKAPUROVÁ, L. An overview of study programs involving social work, charity work and missionary work available on the territory of the Czech Republic and Slovakia. In Christianity and the development of culture = Kresťanstvo ako nositeľ kultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 20.-21. máj 2013 v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 279. ISBN 978-80-555-1034-7.
Ohlas:[4] POPJAKOVÁ, Lenka. Príprava mladých dospelých na samostatný život v Centre pre obnovu rodiny Dorka, n.o. v Košiciach. In Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami : 2. ročník Košických dní sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 22. 11. 2013 v Košiciach. Košice : Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ Košice, 2014, s. 237. ISBN 978-80-8152-140-9.
Ohlas:[4] POPJAKOVÁ, Lenka. Napredovanie vo svete, ktorý sotva prežíva. Budovanie zdrojov pre zlepšenie kvality života. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2014, roč. 5, č. 3, s. 48.
Ohlas:[3] POPJAKOVÁ, Lenka. Je možné uľahčenie prístupu na trh práce pre mladých dospelých rómskeho etnika po odchode z detského domova?. In Pravoslávny biblický zborník III/2014 2014 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2014 [cit. 2015-04-14], s. 201. ISBN 978-83-63055-88-2. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2407,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK__III_2014_.html>
Ohlas:[4] POPJAKOVÁ, Lenka. Možnosti a limity edukačného sociálneho poradenstva v prevencii sociálnych problémov u mladých ľudí v zariadení sociálnych služieb DORKA, n.o. v Košiciach. In Nová sociálna edukácia človeka III : terapie v pomáhajúcich profesiách : (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisiplinárnej vedeckej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2014, s. 254. ISBN 978-80-555-1155-9.
Ohlas:[3] POPJAKOVÁ, Lenka. Význam projektov zameraných na zlepšovanie pripravenosti mladých ľudí pre trh práce a život v spoločnosti. In Pravoslávny biblický zborník I/2015 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2015 [cit. 2015-07-14], s. 149. ISBN 978-83-63055-86-8. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2422,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2015.html>
Ohlas:[4] MUSZKA, Tomáš. Pokus o suicídium z dôvodu nezamestnanosti a sociálna opora zainteresovaných. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2015, roč. 6, č. 4, s. 68.
Ohlas:[4] POPJAKOVÁ, Lenka. Príčiny nízkej motivácie k vzdelávaniu sa a kariérnemu rastu mladých ľudí. In Nová sociálna edukácia človeka IV : (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisiplinárnej vedeckej konferencie : 10. november 2015, Prešov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016 [cit. 2016-06-16], s. 272. ISBN 978-80-555-1560-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Husar6>
Ohlas:[1] FILA, M., JURÁŇOVÁ, K. Human capital management: evaluation of selected unemployment aspects. In Ekonomičnyj časopys - XXI=Economic annals - XXI, ISSN 1728-6220. 2015, vol. 3-4, no. 1, s. 108.