Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Klimeková Anna (100%)
Názov:Dejiny etických teórií. 3. časť
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Rozsah:97 s.
ISBN:80-7097-343-9
Ohlas:[4] RUDAČKOVÁ, Slávka. Teologické aspekty ekológie. In Pravoslávny teologický zborník XXVI(11). Prešov : PBF PU, 2003, s. 257.
Ohlas:[4] MRÁZ, Ján. Filozofia etiky, mravnej výchovy a profesnej etiky : (historické modely a problémy). 1. vyd. Prievidza : Nakl. Mráz, 2006, s. 64.