Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Boháč Vojtech (100%)
Názov:Dr. Russnák Miklós - a liturgikus megújulás híve és az eperjesi liturgikus hagyomány örzöje
Vydavateľské údaje:Nyíregyháza : Szent Atanáz Hittudományi Föiskola, 2004
Rozsah:151 s.
ISBN:963 86650 0 9
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter. Dejiny Prešovskej eparchie v rokoch 1918-1948. In Zborník teologických štúdií. No 1. Prešov : PRO COMMUNIO, o. z., 2005, s. 133.
Ohlas:[4] SLODIČKA, Andrej. Orientálne ortodoxné cirkvi. Michalovce : Vydavateľstvo Misionár, 2008, s. 127. ISBN 978-80-88724-31-5.
Ohlas:[3] SLODIČKA, Andrej. Staroorientálne ortodoxné cirkvi. 1. wyd. Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial teologiczny, 2009, s. 167. ISBN 978-83-60598-12-2.
Ohlas:[4] HOSPODÁR, Michal. Analýza diela Tožestvo svjataho liturgizovanija I. a II. In Univerzitný profesor Mikuláš Russnák (1878-1954) v súradniciach času a doby. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 248. ISBN 978-80-555-0430-8.