Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:I schési tou Yioú kai tou Agiou Pneúmatos katá ton Méga Vasileio
Vydavateľské údaje:Athina : [s.n.], 2004
Rozsah:168 s.
Ohlas:[6] ŽUPINA, Miroslav. Prvá monografia J. Zozuľaka v gréckom jazyku. In Prešovská univerzita. 2004, roč. 8, č. 4, s. 17.
Ohlas:[6] PRUŽINSKÝ, Štefan. Teologická tvorba na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v roku 2004. In Prešovská univerzita : periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity. 2005, roč. 9, č. 3, s. 16-17.
Ohlas:[5] PRUŽINSKÝ, Štefan. Teologická tvorba na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v roku 2004. In Cyrilometodějský pravoslavný kalendář na rok 2006 : ročenka s kalendáriem a duchovním čtením. 1. vyd. Praha : Pravoslávné vydavatelství, 2005, s. 84-85.