Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.014926
Kategória:N/A
Autor:Belejkanič Imrich (100%)
Názov:Vplyv neoplatonizmu na formovanie sa kresťanskej teológie v ranobyzantskej literatúre
Zdroj:Pravoslavný teologický sborník VIII
Vydavateľské údaje:Praha : [s.n.], 1982
Lokácia:S. 85
Ohlas:[4] ZOZUĽAK, Ján 2003. Konfrontácia gréckej filozofie a kresťanstva. In Synergia. 2003, roč. 2, č. 2, s. 42.