Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Čižmárová Mária (100%)
Názov:Konfrontačný výskum frazeologizmov v ukrajinčine a slovenčine
Zdroj:Studia Philologica. Annus 3
Vydavateľské údaje:Prešov : Univerzita P.J. Šafárika, Pedagogická fakulta, 1996
Lokácia:S. 143-145
Ohlas:[4] BRANDYS, Oľha. Do problem vykladanňa ukrajinskoji movy v slovackij audytoriji. In Cestou vzájomnosti. Banská Bystrica : Katedra slovanských jazykov FiF UMB, 2003, s. 301.
Ohlas:[3] HILECKA, Zoriana. Vyvčennja frazeolohiji u Slovaččyni. In Ukrajinsko-slovacki dialohy. Movoznavstvo = Ukrajinsko-slovenské dialógy. Jazykoveda. Užhorod : TOV Vydavnyctvo "Mystecka Linija", 2004, s. 50.