Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Frühaufová Eva (100%)
Názov:Vybrané slová ináč
Zdroj:Komenský : časopis pro učitele základní školy
Lokácia:Roč. 120, č. 5-6 (1996), s. 101-102
ISSN:0323-0449
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana - KESSELOVÁ, Jana - KUPCOVÁ, Jana. Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. 1. vyd. Bratislava : SPN - Mladé letá, 2003, s. 215.