Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Fuchsová Katarína (100%)
Názov:Samovražda ako výraz krízy identity osobnosti
Zdroj:Identity v meniacej sa spoločnosti
Vydavateľské údaje:Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1997
Lokácia:S. 237-241
ISBN:80-967621-3-3