Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Vymedzenie časovacieho typu v slovenčine
Zdroj:Studia Academica Slovaca. Prednášky XVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry
Vydavateľské údaje:Bratislava : Alfa, 1980
Lokácia:S. 339-352
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulty, 2003, s. 123.