Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šalamon Ivan (100%)
Názov:Chamomile
Zdroj:The modern phytotherapist
Lokácia:3 (1996), s. 13-16
Ohlas:[4] MASAROVIČOVÁ, Elena - KRÁĽOVÁ, Katarína: Fyziologické a produkčné charakteristiky niektorých druhov liečivých rastlín. In Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003, s. 297.