Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sedláková Marianna (100%)
Názov:K ranému štádiu vývinu detskej reči
Zdroj:Varia IV : materiály zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov, (Modra - Piesok 30.11.-2.12.1995)
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1995
Lokácia:S. 55-60
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana. Morfológia v komunikácii detí. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Anna Nagyová, 2003, s. 139.
Ohlas:[4] MITROVÁ, A., SABOL, J., SLANČOVÁ, D. et al. Realizácia suprasegmentálnych javov reči orientovanej na dieťa. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka. 2006, 2006, roč. 71, č. 1, s. 17.