Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.014135
Kategória:N/A
Autor:Ruščák František (100%)
Názov:Teoretické východiská epištolárneho textu
Zdroj:Štylistické otázky textu
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1984
Lokácia:S. 135-159
Ohlas:[3] MACUROVÁ, Alena 2003. Poznámky k žánru soukromného dopisu. In Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Opava : Slezská univerzita, 2003, s. 65.
Ohlas:[4] FINDRA, Ján 2004. Štylistika slovenčiny. [1. vyd.]. Martin : Osveta, 2004, s. 225.