Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Hrehovčík Teodor (50%)
Autor:Uberman Agnieszka (50%)
Názov:English language teaching methodology : an undergraduate course for ELT trainees
Vydavateľské údaje:Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003
Rozsah:218 s.
ISBN:83-7338-111-2
Ohlas:[4] KOMINAREC, Igor, KOMINARECOVÁ, Edita. Multikulturalita a edukácia - súčasná teória a prax. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005, s. 131.
Ohlas:[3] KOMINARECOVÁ, E. Cultural and contextual aspect in language teaching. In Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji : zbirnyk naukovych statej. 1. vyd. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2005, s. 469.
Ohlas:[4] STAŠKOVÁ, Jaroslava. Written discourse in university settings [online]. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2005, s. 71. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FF/Staskova1/index.htm>
Ohlas:[3] CHAMONIKOLASOVÁ, J., STAŠKOVÁ, J. Some difficulties facing native speakers of Czech and Slovak in writing in English. In Theory and practice in English studies. Volume 3. Brno : Masaryk University, 2005, p. 59.
Ohlas:[3] KOMINARECOVÁ, Edita. Communicating successfully in intercultural contexts. In Culture, language and literature in European and world border regions. Volume 2 : proceedings of the international conference, Krosno 21-23 April 2006. Krosno : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2007, p. 29. ISBN 978-83-89295-86-6.
Ohlas:[4] KOMINARECOVÁ, Edita. The essentials of speech communication. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 119. ISBN 978-80-555-0160-4.
Ohlas:[3] DYMON, Miroslaw. Ksztalcenie nauczycieli muzyki w Polsce. In Musica viva in schola XX : [sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č. 209, řada hudebně výchovná č. 20]. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 91. ISBN 978-80-210-4445-6.
Ohlas:[3] UBERMAN, Marta. System ksztalcenia zawodowego nauczycieli w Polsce. Stan obecny, konkluzje i wnioski. In Musica viva in schola XX : [sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č. 209, řada hudebně výchovná č. 20]. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 212. ISBN 978-80-210-4445-6.
Ohlas:[4] BÖHMEROVÁ, Ada. Blending as lexical amalgamation and its onomatological and lexicographical status in English and in Slovak. Bratislava : ŠEVT, a. s. Bratislava, 2010, s. 149. ISBN 978-80-8106-032-8.
Ohlas:[4] ORAVEC, Tomáš. Multikultúrna výchova a hudba ako metóda a prostriedok rozvoja kultivovanej osobnosti. In Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011, s. 65. ISBN 978-80-555-0482-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Istvan1/index.html>
Ohlas:[3] KOLODZIEJ, Renata. The Highlights of Anglo-saxon culture and language. In Zeszyty naukowe Uniwrsytetu Rzeszowskiego : seria filologiczna; studia anglica resoviensia 7, ISSN 1898-8709. Prešov, 2010, zeszyt 63, s. 76.
Ohlas:[3] KOMINAREC, I., KOMINARECOVÁ, E. Interkultúrne postoje a komunikatívne kompetencie v edukácii. In Edukacja dla potrzeb rynku pracy - realia, mozliwosci, perspektywy. Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011, s. 187. ISBN 978-83-7726-036-4.