Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Džuka Jozef (50%)
Autor:Warošek Radomír (50%)
Názov:Subjektívna pohoda u homosexuálne orientovaných mužov
Zdroj:Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti
Lokácia:Roč. 92, č. 2 (1996), s. 90-98
ISSN:1212-0383
Ohlas:[3] ČERVENKOVÁ, Ivana - BIANCHI, Gagriel. Diskurzy homosexuality a vývin sexuálnej identity. In Československá psychologie, 2003, roč. 47, č. 2, s. 133.