Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sošková Jana (100%)
Názov:Estetizácia etických a etizácia estetických hodnôt
Zdroj:Hodnoty a súčasné etické teórie
Vydavateľské údaje:Prešov : FF UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 115-121
Ohlas:[2] GLUCHMAN, Vasil. Honoré de Balzac ako kritik súdobej francúzskej spoločnosti a morálky. In Filozofia, 2003, roč. 58, č. 6, s. 424.